Chattkontroll – ett övervakningsredskap för de borgerliga myndigheterna?

INRIKES Vad är egentligen den ”chattkontroll” som kommer upp som lagförslag i EU just nu? Är…