Svälten i Gaza och hjälp som maskerar fortsatt militärt stöd till Israel

UTRIKES Biståndsorganisationen Oxfam har kommit med en ny rapport där man ger flera exempel på hur…