Uttalande från DUV angående FN:s klimatkonferens (COP21) i Paris

Demokratisk Ungdoms Världsfederation anser miljöfrågorna vara starkt förknippade med livskvalitén. DUV klargör att frågan om klimatförändringarna…

Kuba: Lösningen på klimatförändringarna involverar fattigdomsbekämpning

Kubas förste vicepresident, Miguel Diaz-Canel, sade på FN:s klimattoppmöte i Paris att en lösning för att…