Kuba: Lösningen på klimatförändringarna involverar fattigdomsbekämpning

Kubas förste vicepresident, Miguel Diaz-Canel, sade på FN:s klimattoppmöte i Paris att en lösning för att tackla den globala uppvärmningen måste även inbegripa fattigdomsbekämpandet och främjandet av en mer rättvis och rimlig internationell ekonomisk ordning.

Diaz- Canel sade inför plenumet på klimattoppmötet följande och refererade till Fidel Castros ord, ledaren för den kubanska revolutionen:

– Den enda sanna och rättvisa lösningen för att ta itu med klimatförändringarna måste bestå i att ändra produktions-och konsumtionsmönstrena, bekämpandet av ekonomisk eftersatthet och fattigdom och främjandet av en mer rättvis och rimlig internationell ekonomisk ordning.

Han påminde också om att 23 år har gått sedan FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 då Fidel Castro varnade världen för att ”en viktig biologisk art riskerar att dö ut på grund av den snabba och progressiva förstörelsen av dess naturliga levnadsvillkor: människan”.

Representanten för den västindiska ögruppen, Stora Antillerna, betonade att det är viktigt att stabilisera den globala temperaturen till runt 1,5 grader Celsius vilket också poängterades av Små östaters utveckling (SIDS) som utgör förtruppen för bekämpandet av de globala klimatförändringarna.

Diaz- Canel framhöll också att Kuba deltog på denna klimatkonferens för att förespråka ett klimatavtal som stöds av ett effektivare tillämpande av ramverket för FN:s konvention. Han tillade också att klimatavtalet i Paris måste följas av ett bestämt globalt åtagande att minska utsläppen av växthusgaser baserat på principen av gemensamma, men differentierade skyldigheter. Han uppmanade också till att man skulle upprätta ett förnyat ramverk för internationellt samarbete för att säkerställa att proviant och rätt mängd resurser och teknologi levereras till utvecklingsländerna i överenstämmelse med avtalets resursfördelning.

Han varnade också för att man inte kan bekämpa klimatförändringarnas effekter genom att mota utvecklingen för de som behöver det som mest, man kan heller inte försvåra de nationella försöken till att bekämpa fattigdom och hunger i numera utökade delar av världen.

Mänskligheten har fäst sina förhoppningar till resultaten av denna klimatkonferens vilket bör leda till ett rättvist och balanserat klimatavtal utan att rucka på åtagandena och ledarskapet och som innebär att utvecklingsländerna måste med beslutsamhet och proportionalitet ta sitt historiska ansvar.

Klimattoppmötet i Paris kommer att hållas fram till den 11 december och syftar till att komma överens om ett nytt klimatavtal som resulterar i minskade utsläpp av växthusgaser. En annan målsättning med klimattoppmötet är att anpassa världen till den globala uppvärmningens effekter. Mer än 190 regeringar världen över deltar på klimattoppmötet i Paris.  Demonstrationer och så kallade icke-statliga organisationers NGO-möten förbjöds inför öppnandet av klimattoppmötet i Paris med anledning av terroristattackerna. NGO-möten är vanligt förekommande vid stora internationella möten. Är det demokrati när endast partitopparna tillåts uttrycka sina åsikter och briljera?

Enligt Aftonbladet utbröt på söndagen stora demonstrationer på torget Place de la République i centrala Paris under vilka aktivister drabbade samman med kravallpolis. I samband med sammandrabbningarna använde fransk polis tårgas för att skingra demonstranterna.

Massiva demonstrationer arrangerades även i andra städer, däribland Sydney, Rio de Janeiro och Mexico City. I Stockholm anordnades manifestationen ”Tillsammans för klimatet” där drygt 2 000 personer närvarade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.