Att rättfärdiga ett folkmord

UTRIKES Israel har på sin ambassad visat bilder från Hamas attack den 7 oktober, något som…