Nu ska det bli färre digitala verktyg i skolan

INRIKES Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att se över läroplanen för förskolan och föreslå…