Torkan över Afrikas horn drabbar människor och miljö

KLIMAT Den långvariga och ännu pågående torkan över det område som kallas Afrikas horn – området…