Anti-krigsprotester i Danmark

UTRIKES Under helgen ägde flera anti-krigsdemonstrationer rum i Danmark med anledning av det danska beslutet att…