Flera svenska kommuner begår regelbrott i samband med familjehemsplaceringar av barn

Åtskilliga svenska kommuner bortser från befintliga lagar och regler i samband med familjehemsplaceringar av barn som…