Historiska kommunistiska strategier för HBTQ+-jämlikhet

DEBATT Riktpunkt publicerar här en artikel av en ung kamrat som diskuterar hur homosexuella behandlats i…