Segerdagen hedrades vid La Mano i Stockholm

PARTIET, SKU Ingen Himmelsfärd eller Europadag hindrade stockholmsorganisationerna för SKP. SKU, KKE och KNE att i…