Det här är kapitalismen – exemplet Filipstad

Kommunchefen Claes Hultgren beskriver sin kommuns situation i Ekonomirapporten för våren 2019 på hemsidan för Sveriges…