Vinterkriget 30 november 1939: lögner och sanningar

TEORI OCH HISTORIA Svenska kommunister känner väl till repressionens år, och i det här speciella fallet…