Boverkets förslag till förändringar – anpassning till den fascistiska ideologin?

INRIKES Boverket har föreslaget förändringar av bostadsregler som möjliggör att bygg- och hyres- och bostadsvärdarna kan…