I juni nås kampfondens mål med råge

PARTIET Kampfonden stämdes av den 20 juni och vi vill inledningsvis tacka de som valt att…