Längre straff, hårdare repression och fler fängelseplatser

INRIKES Kriminalvården får ytterligare 1,5 miljarder kronor nästa år och fyra miljarder mer 2025.  Bland annat…