Solidaritet mellan palestinier och israeler i Tel Aviv

UTRIKES Det finns en levande solidaritet mellan israeler och palestinier i kampen mot kriget och den…