De fem största antikommunistiska lögnerna, del 1 – de två första myterna avslöjas

TEORI OCH HISTORIA Riktpunkt presenterar här i översättning första delen av en artikel av Nikos Mottas,…