Lokal- och regionalvalen i Grekland – allt visar på en framgång för KKE

UTRIKES Folklig mobilisering är namnet på den front som stöder KKE i de lokal- och regionalval…