Vad hände under en vecka som den här i historien?

HISTORIA Är vi medvetna om vad av dagens skeenden som kommer att hamna i historieböckerna, och…