Mediciner förorenar vårt vatten

KLIMAT Ett förslag har lagts fram från läkemedelsverket om hur man ska begränsa försäljning av miljöskadliga…