Kommunisternas motion till Kommunals kongress

FACKLIGT Nästa år har fackförbundet Kommunal kongress. Den svenska fackrörelsen är präglad av opportunism och borgerliga…