Den ”gröna” kapitalismen – ett tema på de europeiska kommunisternas möte

PARTIET Sekretariatet för EKI (Europeiska Kommunistiska Initiativet), i vilket Sveriges Kommunistiska Parti ingår, höll ett digitalt…