Klimatkrisen för med sig tropiska sjukdomar till Sverige

KLIMAT Med klimatkrisen kommer de tropiska sjukdomarna också till Sverige, för när det blir allt varmare…