Hälsofarliga ämnen ett hot i minst tre år till

KLIMAT En rapport om PFAS-ämnen har framställts NILU (Norwegian Institute for Air Research) och Örebro universitet…