Solidaritet med alla ukrainska flyktingar, offer för det imperialistiska kriget 

UTRIKES UKRAINA Det grekiska kommunistpartiets ledamot i Europaparlamentet, Kostas Papadakis, ingrep i debatten om den ryska…