Proletariatets diktatur hos Marx och Engels

TEORI & HISTORIA Finns det något begrepp som varit så omtvistat som proletariatets diktatur? Av politiska…