Fortsatta reallöneminskningar i augusti

INRIKES Trots Medlingsinstitutets idoga försök att dölja verkligheten genom att så lite som möjligt hänvisa till…