Swedbank gör rekordvinst medan vård och skola krisar

INRIKES Bankerna skär guld med täljkniv medan de arbetande människorna varken har råd med bra mat…