Solidaritetsuttalande från det Världskommunistiska mötet i Izmir

PARTIET Ett flertal uttalanden togs fram för de deltagande partierna att underteckna under det 23:e Internationella…