Solidaritetsuttalande från det Världskommunistiska mötet i Izmir

PARTIET Ett flertal uttalanden togs fram för de deltagande partierna att underteckna under det 23:e Internationella mötet för kommunist- och arbetarpartier i Izmir i Turkiet. Av dessa undertecknade Sveriges Kommunistiska Parti “Resolution om solidaritet med Venezuelas kommunistiska parti (PCV)”, “Resolution om att fördöma blockaden och visa solidaritet med Kuba”, “Solidaritet med det sudanesiska folket, för fred, frihet och demokrati”, och följande uttalande från Greklands Kommunistiska Parti (KKE) som publiceras nedan i sin helhet: 

Solidaritet med de kämpande folken och mot det imperialistiska kriget i Ukraina

Genom denna resolution uttrycker vi, deltagare på den 23:e Internationella mötet för kommunist- och arbetarpartier i Izmir den 20-22 oktober, vår solidaritet med de folk som konfronteras med kapitalismens barbari, med dess utsugning av arbetarklassen, dess odemokratiska förbud och dess restriktioner av facklig och politisk aktion, samt med imperialistiska interventioner och krig.

Vi är solidariska med:
  • Kubas folk, som kämpar mot den kriminella USA-blockaden och imperialisternas försök att förstöra allt den kubanska revolutionen uppnått;
  • Palestinas folk som levt under åratal av kriminell ockupation av Israel, samt alla andra folk i Mellanöstern som är offer för Israels aggression;
  • Europas, Amerikas, Asiens och alla andra regioners folk som nu protesterar på gatorna, organiserar storstrejker och mobiliserar på olika andra sätt mot det faktum att de arbetarnas historiska landvinningar nu dras tillbaka, och till försvar för det arbetande folkets demokratiska, sociala och politiska rättigheter;
  • Afrikas folk, som står inför imperialistiska interventioner med syfte att exploatera de afrikanska ländernas resurser;
  • Cyperns folk, turkiska cyprioter och grekiska cyprioter, som längtar efter en rättvis och hållbar lösning där de främmande trupperna dras tillbaka, för ett självständigt, suveränt Cypern med ett medborgarskap och en enda internationell personalitet, utan främmande baser och trupper, och utan utrikiska garanter och beskyddare;
  • Västsaharas folk, som nu lever under Marockos ockupation;
  • Turkiets, Greklands och andra länders folk, som nyligen har upplevt bristen på skyddsinfrastruktur mot jordbävningar, översvämningar och bränder på grund av den kapitalistiska politiken där folkens behov offras på profitens altar;
  • Ukrainas och Rysslands folk, som upplever konsekvenserna av ett krig som utkämpas i kapitalisternas intresse.

Vi vill särskilt framhäva att detta krig som utkämpas på Ukrainas territorium, där blodet från två folk flödar, folk som har levt och utvecklats tillsammans i årtionden under uppbygget av socialismen, och som tillsammans med vapen i hand kämpade och besegrade den fascism som kapitalismen gav upphov till, är baserat på störtandet av socialismen och nedmonteringen av Sovjetunionen.

Det är ett krig som utkämpas inom kapitalismens ramverk för att få tillgång till råmaterial, energi, transportrutter för varor, produktionsmedel och geopolitiska positioner etc.

Det är ett krig som utkämpas av de härskande borgarklasserna, Ukrainas borgarklass med stöd av USA-NATO-EU å ena sidan och Rysslands borgarklass med inblandning av bl.a. Kina å den andra.

Det är ett krig som utnyttjas av borgarklasserna för att förvränga historien och för att attackera den kommunistiska rörelsen och arbetarrörelsen för att trycka tillbaka den, vilket sker både i Ukraina och Ryssland, liksom i många andra länder.

Det är ett imperialistiskt krig som kan spridas och dra in flera länder i blodbadet och föra hela världen till en katastrof på grund av kärnvapen.

Arbetare får inte sätta sin lit till en “multipolär värld” som antas ska kunna stoppa detta, eller något annat, imperialistiskt krig och leda till en världsfred utan störtandet av det kapitalistiska systemet som är grundorsaken till imperialistiska krig.

Kommunisterna kämpar mot folkens vilseledande och avslöjar ursäkterna som används av båda sidorna i konflikten för att tvinga människor att ta välja sida.

Den verkliga frågan idag är inte valet mellan USA-EU-NATO eller Ryssland-Kina. Den verkliga frågan är valet mellan folken å ena sidan och monopolen å den andra. Arbetarnas och folkens kamp kommer att växa sig starkare med en självständig linje, som står fri från alla borgliga och imperialistiska planer.

Vi kräver att kampen mot det imperialistiska kriget förstärks!

Vi nöjer oss inte med att vädja om eldupphör eller fred. Vi kämpar mot både de gamla imperialistiska sammanslutningarna som NATO och EU, vars beslut ger bränsle till krigsvansinnet, samt mot nya imperialistiska allianser som uppstått under den senaste tiden.

Vi kämpar mot främmande militärbaser, främst från USA vars baser har översvämmat världen, och mot att trupper och vapen sänds ut, samt mot våra länders inblandning i den imperialistiska konflikten!

Vi stödjer folkens kamp mot monopolen, borgarklasserna och de imperialistiska allianserna, kampen att största kapitalismen och bygga det nya socialistiska-kommunistiska samhället, vilket också betyder slutet på exploatering och krig.

Arbetare i alla länder, förena er!

En tanke på “Solidaritetsuttalande från det Världskommunistiska mötet i Izmir

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.