Invandrare ska klara SFI och kunna svenska inom tre år

INRIKES Invandrare ska få tre år på sig för att klara kurserna i Svenska för invandrare (SFI)…