Ekonomisk utsatthet ökar självmordsrisken

INRIKES En ny studie från Socialstyrelsen visar att det finns en förhöjd risk för självmord bland dem…