Skolinspektionen: Elever får inte stöd som de har rätt till

INRIKES Efter att Skolinspektionen granskat skolornas arbete med extra anpassningar har de kommit fram till slutsatsen…