Värmedöden är klassbunden

KLIMAT, VETENSKAP Värmeböljorna blir fler och fler, och de är inte bara obehagliga – extremvärmen är…