SKP träffade Vietnams ambassadör

PARTIET, SKU En delegation från Sveriges Kommunistiska parti och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund har träffat Vietnams nye…