Från det 23:e Internationella mötets första plenarmöte

PARTIET I fredags inleddes det Internationella mötet för kommunist- och arbetarpartier i Izmir i Turkiet.  Mötet…

Världskommunistiska rörelsens 23:e möte i Turkiet

PARTIET Idag drog det 23:e Internationella mötet för kommunist- och arbetarpartier (IMCWP) igång, den här gången…