Det nuvarande Ryssland och den extremt konservativa Vita rörelsen

UTRIKES HISTORIA White Army (Vita armén) eller White Guard (Vita gardet) var en löst sammansatt väpnad…