Det nuvarande Ryssland och den extremt konservativa Vita rörelsen

UTRIKES HISTORIA White Army (Vita armén) eller White Guard (Vita gardet) var en löst sammansatt väpnad rörelse av olika grupper som existerade mellan 1918 och 1920. Det var en rörelse som bekämpade bolsjevikrevolutionen, ”de Röda’. Det var en starkt antikommunistisk rörelse och under den här tiden torterade, mördade och förföljde de hundratusentals kommunister.

De flesta i den Vita armén kom från den Vita rörelsen (White Movement) men även mensjevikerna, land- och fabriksägare, fanatiska religiösa ryskortodoxa medlemmar och till och med ”socialister” var medlemmar i den Vita Armén.

Den Vita rörelsen

Den Vita rörelsen var/är en extremt konservativ och feodalistisk rörelse. Deras mål efter revolutionen gick ut på att återupprätta tsarväldet och den ryskortodoxa kyrkan. De ville att kulturen skulle ligga i överklassens händer, en kultur som var kantad med guld och flärd, lyx och överflöd och de stod för ett starkt omfamnade av det nationella. Religionen skulle även spela en stor roll för att hålla nere den ryska arbetarklassen. Deras flagga var den röda, vita och blå trikoloren, samma flagga som idag vajar över Kreml. 

1918 invaderade sexton länder Ryssland/Sovjetunionen från väst till öst, inklusive USA och Storbritannien. Den här invasionens uppgift var att militärt och på rysk/sovjetisk mark assistera den Vita armén och genomföra en väpnad kupp mot bolsjevikerna. I våra historieböcker, särskilt historieböckerna från skolan, omnämns den här invasionen som ett ryskt inbördeskrig. Givetvis var motståndet mycket stort från bolsjevikerna och den ryska arbetarklassen. De besegrade den Vita armén och tvingade den och de 16 nationer som hade invaderat Ryssland/Sovjetunionen att ge upp eller retirera.

Anhängarna till den Vita rörelsen flydde till väst, där de ändrade namnet till White Military Organisation. Den sistnämnda hade som uppgift att organisera militära träningsläger och upprätta underjordiska grupper inne i Sovjetunionen. Tillsammans med sympatisörer i väst försåg de dessa grupper med vad som kallades humanitär hjälp. Vad den humanitära hjälpen bestod i har jag inga direkta uppgifter om. Men sannolikt hjälpte man de olika underjordiska grupperna, och vad de använde den här ”humanitära hjälpen” till kan man bara spekulera om. Organisationen existerade ända fram till andra världskriget.

Rysslands frihetsarmé

Under andra världskriget anslöt sig de här grupperna till Nazityskland. Namnet ändrades till Rysslands frihetsarmé (Russian Liberation Army – ROA). En av dess ledare var Andrej Vlasov, en sovjetisk general i Röda Armén som, efter att han hade tillfångatagits, hoppade av till Nazityskland och därefter samarbetade med nazisterna. Han och andra ROA-medlemmar stred alltså för Nazityskland mot Sovjetunionen. Precis som den nazistiska armén var Rysslands frihetsarmé barbarisk. Hundratusentals människor, de som försvarade Sovjetunionen, mördades.

Är det bara en tillfällighet att den flagga som ROA hade i nazisternas tjänst är samma flagga som hissades 1991 – och fortfarande används av Ryssland? Nej. Flaggor har alltid haft en betydelse för något. I Sovjetunionen kallades den här flaggan för vlasovtsyflaggan. Efter andra världskriget tillfångatogs nämligen många av kollaboratörerna av Röda armén och avrättades. Däribland Vlasov. Men det fanns även de som flydde och valde att tillfångatags av de amerikanska trupperna.

Efter andra världskriget

Försvann dessa rörelser efter andra världskriget? Nej, istället användes med största sannolikhet dessa kollaboratörer av USA och Storbritannien under kalla kriget, på samma sätt som USA och Storbritannien använde dem som hade flytt efter interventionskriget. Kapitalistklassens – oavsett nationell tillhörighet – största fiende är socialismen och kommunismen som kapitalismen gör allt för att krossa, inklusive att gå i armkrok med nazister och fascister. Det är väl känt att USA och dess underrättelsetjänst CIA samarbetade med tyska nazister under hela kalla kriget, och ägnade sig åt infiltration och propaganda. 

Det finns starka indikationer på att det fanns underjordiska grupper i Sovjetunionen, och dessa grupper stöttades av borgar- och kapitalistklassen i USA, Europa och av andra kapitalistiska länder. Precis som under 20- och 30-talet försågs dessa grupper med böcker, teknik, pengar (dollar och sovjetisk valuta), men troligen även med vapen.

Kommunistiska partier över hela världen är inte immuna mot infiltration, och så var det även i Sovjetunionen. Det sovjetiska kommunistiska partiet men även den civila säkerhetstjänsten – KGB – användes  av vissa personer för att komma upp i hierarkin och därmed få makten. Ett par exempel, bland många, på att partiet användes för att få personlig makt är Jeltsin och hans protegé Vladimir Putin, Rysslands nuvarande ledare. Under 90-talet var Putin en officer i KGB som var placerad i Dresden, DDR. I slutet av 1980-talet bildades det grupper som enbart var till för att genomföra en kupp i Sovjetunionen. Deras medlemmar hade oftast höga positioner i samhället, dock var de inte medlemmar i det sovjetiska kommunistpartiet. 

En tid av omvandling

1991 halades alltså den sovjetiska flaggan från Kreml och den ryska trikoloren, den flagga som använts av den Vita Rörelsen och den fascistiska/nazistiska rörelsen Rysslands frihetsarmé, hissades och vajar fortfarande, skam till säges, över Kreml.

Nu inleddes en tid av omvandling. Det gick långsamt, men indikationerna fanns där redan i slutet av 1990-talet. Den ryska borgar- och kapitalistklassen förvandlade samhället till en stat där lyx och överflöd prisas, och där den ryska ortodoxa kyrkan har en stor makt. Konservatismen och den nationella identiteten omfamnas. Den ryska kulturen har återigen hamnat i borgar- och kapitalistklassen händer. Allt medan den stora majoriteten knappt har mat för dagen och måste kämpa för att få det gå ihop. Klassklyftorna är enorma. Ryssland har idag blivit ett av de mest ojämlika länderna bland världens stora ekonomier. Den ryska kapitalistklassen har guldkranar i badrummen, palats och yachter samtidigt som många vanliga människor inte har ett tak över huvudet. Följaktligen ganska likt det samhälle som den Vita rörelsen slogs för mellan 1918 och 1920. 

Så vilka är det som har makten i Ryssland idag? Det är inte folket, inte arbetarklassen, utan det är en konservativ borgar- och kapitalistklass, det vill säga, samma antikommunistiska kapitalistklass som 1918 samarbetade med 16 kapitalistiska länder och under andra världskriget med Nazityskland. Så målet från 1918 har uppfyllts. Förutom en sak – de kan inte återupprätta tsarväldet utan får nöja sig med ett konservativt borgarvälde där den gamla feodala kulturen hyllas. I Ryssland idag finns det fortfarande de som hedrar Vlasov, även om han fortfarande anses vara en kollaboratör av majoriteten. Och det är dessa kapitalistiska oligarker som vissa kommunister stöttar… Ur led är tiden…

Jag kunde ha skrivit mycket mera om dessa ryska konservativa rörelser och de 16 länder som intervenerade i Sovjetunionen efter revolutionen, med det hade lett för längt. De som vill läsa mer kan följa länkarna i texten.

Vi måste kämpa för socialismen

Nu kommer vissa läsare att kritisera mig för att jag inte tar upp fattigdomen och de rika i USA och Europa. Visst, USA har en enorm fattigdom. Och de rika – kapitalistklassen – i USA har även de guldkranar i sina badrum. Klassklyftorna är ungefär lika stora som i Ryssland. Men lider de fattiga mer i USA än i Ryssland? Jag tror inte det spelar så stor roll i vilket land som den fattiga och hemlösa befinner sig. Är en människa fattig och hemlös, så är hen fattig och hemlös och det oavsett om det är i Ryssland eller i USA eller i Sverige eller någon annanstans.

Vi måste bekämpa all fattigdom genom att slåss för ett socialistiskt samhälle – och inte för ett konservativt borgarsamhälle med feodala symboler, oavsett vad man försöker få oss att tro.

Kerstin Stigsson

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.