Byggnads valanalys – både tydlig kritik och tydliga förslag på politiken

I Byggnads valanalys kritiseras Socialdemokraterna för att ha varit otydliga i sin politik och att partiet inte vågade slå vakt om den svenska modellen i samband med godkännandet av Lissabonfördraget. Många unga idag, inte minst alla arbetslösa, känner en otrygghet. Politiken måste ta ungas intressen på allvar, inte lämna dem utanför. Byggnads har, till skillnad från Socialdemokraternas egna valanalys, också tydliga politiska mål och förslag. Exempelvis ett investeringsprogram för att nå full sysselsättning – att öka bostadsbyggandet, att miljonprogrammet rustas upp och att mer investeringar i byggbranschen görs för att nå de klimatpolitiska målen.

Byggnads har med hjälp av sina medlemmar och en analysgrupp gjort en valanalys av valet 2010. Medlemmarna, som baseras på en undersökning bland 2 000 medlemmar i Byggnads, tycker att Socialdemokraternas tio-punktsprogram presenterades alldeles försent och att förtroendet för LO-ledningen är lågt. LO:s ordförande och ledning uppfattades som en socialdemokratisk megafon. LO måste tillsammans med förbunden i nästa valrörelse ta ansvar för att lyfta in arbetsmarknadsfrågorna.

– Ett ökat röstetal på främlingsfientliga krafter beror till stor del på att politikerna inte lyssnar på de ungas villkor och intressen idag. Många unga, särskilt alla de som ännu inte tagit sig in på arbetsmarknaden, känner idag en stor otrygghet. Socialdemokraterna måste på allvar börja lyssna och ta vara de ungas kraft. Regeringens arbetsmarkadspolitik skapar ett utanförskap hos unga, säger Johan Lindholm Valanalysgruppens ordförande och andre ordförande på Byggnads.

– Vi var för anonyma i valrörelsen. Vi ska göra vår del och vara en blåslampa på partiet. Då gäller det att i god tid lyssna på medlemmarna och ta reda på vilka frågor de tycker är viktiga, säger Johan Lindholm.

Byggnads medlemmar säger också ett tydligt nej till det röd-gröna samarbetet och ser problemet i att Socialdemokraterna inte kan sätta dagordningen. Det finns en besvikelse bland Byggnads medlemmar att Socialdemokraterna inte tog strid gällande Lissabonfördraget – ett försvar av kollektivavtalet och den svenska modellen.

– När vi gick med i EU fick vi löfte om att den svenska kollektivavtalsmodellen skulle säkras. Sedan visade det sig att våra avtal inte gäller fullt ut. Vi krävde att Socialdemokraterna skulle vänta med att ratificera Lissabonfördraget tills det var säkerställt. Men det valet gjorde man inte. Detta kan också ha bidragit till missnöjesröster, menar Johan Lindholm.

– Alla ser i takt med att fler utländska företag blir fler att säkerheten och arbetsmiljön är sämre och lönerna betydligt lägre på de arbetsplatserna. Det sprider otrygghet. Det är fel att lägga skulden hos människor från andra länder i stället för att kritisera systemet, säger Johan Lindholm.

I Byggnads valanalys finns också tydliga politiska mål och förslag, vilka några här följer:
  
Mer pengar och resurser till idédebatt – att inrätta en ny tankesmedja
 
Ett investeringsprogram för att nå full sysselsättning:
 
Ett investeringsstöd behövs för att öka bostadsbyggandet.
Miljonprogrammet behöver rustas upp och moderniseras, vilket inte minst är viktigt ur ett klimatpolitiskt perspektiv. 
Investeringar av infrastruktur för att uppnå den klimatpolitiska omställningen.
 
En aktivare arbetsmarknadspolitik som mer effektivt slussar ut arbetsökande på arbetsmarknaden.
 
Betydande reform av A-kassa och sjukförsäkringen – en större täckningsgrad, högre ersättning och bättre trygghet.
 
Bygga upp offentliga verksamheten för att stärka kvaliteten på välfärdstjänster.
 
Överväg nytt kunskapslyft för grupper med svag koppling till arbetsmarknaden.
 
Återupprätta den svenska modellen så att facket kan kräva och kontrollera avtal med utländska företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.