Grekland: Folkets ilska kommer att krossa koalitionsregeringen PASOK-ND

Vi ger inte upp!

PAME:s demonstration den 12 februari 2012

* Hundratusentals demonstranter skrek över hela landet: ”Regeringen med sin kriminella politiska linje måste avgå nu, tillsammans med trojkan. Inget memorandum får undertecknas. Inget nytt avtal. Det är plutokratin som ska betala. ”

* PAME:s demonstration i Aten var överväldigande. Mycket stora demonstrationer hölls över hela landet.

* Arbetarna handlade oförskräckt mot statens organiserade plan för att undertrycka demonstrationen.

Med storslagna manifestationer i Aten och ett dussintal grekiska städer krävde arbetarklassen, andra folkliga skikt och ungdomar att den nya promemorian inte ska godkännas i parlamentet, vilket gav ett tydligt svar på den anti- sociala politiska linjen och regeringens utpressning. Detta var den största demonstrationen under de senaste decennierna och kännetecknades av PAME:s enorma manifestation med klass-orienterade fackförbund med krav som inte godkänner låneavtalet, för ett störtande av den anti- sociala politiken, ett utträde ur EU med en ensidig uppsägning av skulden, för folkmakt, så att landets tillgångar kan utnyttjas och ge välstånd åt folket.

Vid PAME:s manifestation noterade C. Katsiotis i sitt tal: ”Folket ska inte frukta dem, inte heller vara tyst och låta sig flås levande. Det har ingen betydelse om detta sker inom eller utanför euro- zonen, med en kontrollerad eller okontrollerad konkurs. Det som är avgörande är att människorna beslutar sig för att inte göra några fler uppoffringar för plutokratin och att inte fylla kapitalisternas bankvalv medan de och deras barn kommer att sänkas ned i en absolut fattigdom och misär. ”

Det bör noteras att de nya åtgärderna tar bort tre månadslöner per år från arbetarna (en 22% minskning) och 4 månadslöner från nyanställda arbetare (32% minskning), bortsett från andra åtgärder och de tunga skatterna som kommer att minska arbetarnas inkomster ännu mer.

Demonstranterna stannade över 6 timmar på gatorna, organiserat, formade till en enorm samling med sammanlänkade armar, utan rädsla, trots en orgie av förtryck och aktivitet från provokatörerna som brände byggnader i stadens centrum. Det var en plan för primitivt och naket statsförtryck som utnyttjade huvor och tontals med tårgas (redan tidigt på kvällen vittnades det om att statsförtryckets tårgasförråd var uttömt) samt chockgranater, vilka användes helt oprovocerat mot hundratusentals demonstranter som översvämmade stadens centrum igår när den nya promemorian diskuterades i parlamentet.

Regeringens plan var uppenbar: Att bryta demonstrationen så att folk inte skulle nå fram till Syntagma- torget. Ytterligare en målsättning med denna plan som innehöll dussintals bränder och materiell förstörelse i centrum av huvudstaden var att det arbetande folket i Aten skulle underkasta sig de nya anti- sociala åtgärderna och att dölja PAME- manifestationen med tiotusentals arbetare från kamerorna, liksom att skingra massdemonstrationen, få godkännande enligt den hotfulla frågeställningen ”rädda landet” eller ”förstörelse” och ”kaos” med en tänkbar konkurs.

I sitt uttalande fördömde KKE ”den statliga planen för att undertrycka och skrämma folket. Vid den tidpunkt då parterna i plutokratin och EU: s rovgiriga allianser pressar och hotar folk att rösta för en promemoria för folkets konkurs med olika mekanismer som brinnande byggnader för att skapa scenen av förstörelse som de visar upp för folket (… ) kravallpolisen och de maskerade agerade på ett samordnat sätt mot den magnifika demonstrationen i syfte att skingra folket. (…) De använder lögner, utpressning, förtryck och provokationer i syfte att underkuva folket. Men de är hjälplösa när de finner sig själva stå ansikte mot ansikte med ett folk som är fast beslutet och organiserat att kämpa och vinna för sin rättvisa sak.

Grekands Kommunistiska Parti- KKE uppmanar arbetarklassen, folket, ungdomarna att vara beredda och vaksamma för att hindra alla försök till vidtagande av auktoritära åtgärder”.

Inne i parlamentet under diskussionen kring de barbariska åtgärderna om låneavtalet visade den parlamentariska gruppen för KKE, med sin ideologiska och politiska överlägsenhet hur regeringen, PASOK, ND och medierna utövar utpressning mot det folk som redan gått i konkurs och inte kan gå i konkurs en gång till. Genom sina insatser visade de kommunistiska parlamentsledamöterna att ingen representant i parlamentet har rätt att rösta för de barbariska åtgärder som utplånar folkets och arbetarklassens inkomster, inför tryck och skärpta motsättningar. De borgerliga partierna som i stor utsträckning förespråkar dessa åtgärder led också allvarliga förluster i omröstningen. 22 av PASOK:s ledamöter och 21 ND:s som motsatte sig linjen att rösta för avtalet fick avgå från sina poster (inklusive nuvarande och tidigare ministrar). Det nationalistiska partiet LAOS som hade uppgett att det skulle rösta nej till låneavtalet deltog inte i omröstningen. Däremot röstade två av dess parlamentsledamöter för låneavtalet. Det indikerar att totalt 199 av 278 parlamentsledamöter röstade för låneavtalet. 74 parlamentsledamöter röstade emot.

På grund av trycket från KKE, använde de borgerliga partierna sig av antikommunism och gemenheter som bland annat betonades av det provokativa tal som E. Venizelos höll, vice ordförande i regeringen och kader av PASOK. Detta väckte en stark reaktion hos hela KKE:s riksdagsgrupp, vilka stod upp och protesterade, de svarade dynamiskt på utpressningen medan volymer av eländiga lagförslag symboliskt kastades från KKE:s till ministrarnas bänkar.

Generalsekreteraren för CC för KKE, Aleka Papariga, tog till orda och nämnde bland annat:

”Du försöker bokstavligen att underkuva sinnet hos de människor som lider, av de fattiga med hjälp av en aldrig tidigare skådad ideologisk hotelse. Ursäkta mig, jag jämför dig inte med honom, men Goebbels skulle vara avundsjuk på dig. En stor konkurs kommer! Vem talar du till? De människor som redan har gjort konkurs? Nej, vi är inte intresserade av ett Grekland som kommer att ha räddats och ett folk i konkurs. […] Sedan i morse har du oavbrutet talat om förstörelsen och till och med inbördeskrig […] Även den statliga televisionen kommer plötsligt ihåg inbördeskriget […] Vi svarar när det är dags. Men du är ansvarig när du ger sådana problemställningar till folket. Du har tidsfristerna för trojkan och kommissionen. Och jag säger att sådana ultimatum inte utfärdas även inför världskrig. […] Du provocerar oss.

Vi har lyssnat på dig hela dagen talande om krig och att vi inte kommer att ha några pensioner, att vi kommer att få kuponger, eller jag vet inte vad och i slutet talar du om inbördeskrig. Vem är det nu som ”triggar upp” stämningen? Vi har våra begränsningar. Vi är artiga, men inte dumma. […] Därför säger vi följande till folket: den djupa konkursen kommer, antingen med euron eller drachme, det kan vi inte veta i förväg.

För det andra, även om Grekland ökar sin konkurrenskraft kommer andra länder att utvecklas ännu mer. I bästa fall kan Grekland gå upp 2-3 positioner. Men denna konkurrenskraft kommer att kosta ännu mer av det arbetande folket. Grekland kommer att vara över öronen skuldsatta i 150 år, såsom fallet var med de oberoende lånen” (…) hur som helst, den som redan är nere behöver inte frukta att falla. Folket kommer inte att undvika konkurs oavsett vad de gör, även om de accepterar att arbeta gratis i ett, två eller tre år framöver. Vår ståndpunkt är: kamp som kan förhindra det värsta. Men för att göra detta måste folkets rörelse vara riktad för ett byte av nuvarande politiska system till ett politiskt system av arbetare- och folkmakt. Utträde ur EU och en ensidig skuldavskrivning, Det finns ingen annan lösning för folket ”.

Den parlamentariska gruppen i KKE motbevisade på ett väl underbyggt sätt regeringens utpressningar:

”Idag bär de parlamentsledamöter ett alldeles särskilt ansvar som godkänner en lag där det arbetande folket måste få ekonomin att gå ihop på en lön av 489 €. Med tanke på den höga levnadskostnaden och att ungdomarna kommer att leva på en lön av 440 € samtycker ni till att endast en liten del av de arbetslösa ska få 330. […] Ingen har rätt att döma det arbetande folket till en lön på 400 euro. Ska ni säga att ”vi kommer att begrava er levande för ert eget bästa?” (…) Är ni bara oroliga för den valuta som kommer att uttrycka folkets fattigdom? Systemet har förbrukat sina historiska gränser. Det kan inte ens ge en bit bröd för att köpa sig samvete. […] Den sociala rikedomen i dag är otroligt hög och ni ber folk att leva som de gjorde på medeltiden. Vi säger till dem alla att lyfta sina huvuden, att de inte har något mer att förlora än sina bojor. ”

PAME´s krafter fortsätter sin kamp, ​​och kräver

Ner med regeringsvalen nu

Nej till låneavtalet

Utträde ur EU med den ensidiga uppsägningen av skulden.

Ett införande av folkmakt så att landets tillgångar kan utnyttjas och ge välstånd åt folket får mer stöd för varje dag.

Dessa krav som varje dag erhåller masstöd är ett tydligt bevis på att PAME´s arbete i fabrikerna, de stora monopolen, alla arbetsplatser, att den kompromisslösa kamp mot arbetsgivare och statliga fackföreningsrörelsen stärker arbetarklassen. Denna kamp ger hopp och perspektiv åt folken i deras kamp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.