Konfrontation leder inte till mänskliga rättigheter

Navanethem Pillay. Foto: Antônio Cruz (Agência Brasil).

Kraven från FN:s människorättschef Navanethem Pillay på en allomfattande internationell undersökning av människorättssituationen i Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK) är ensidiga, gagnar de krafter som strävar efter att undergräva landets suveränitet och bidrar inte till att förbättra situationen för det koreanska folket.

Alltsedan andra världskrigets slut har USA aktivt försökt lägga under sig hela den tidigare japanska kolonin Korea militärt, ekonomiskt och politiskt. Landet har delats mot dess folks vilja och USA har aktivt motarbetat alla försök till försoning, avspänning och närmande mellan norra och södra Korea.

DFRK har levat och lever under akut och permanent krigshot och kärnvapenhot från USA och dess allierade och folket har drabbats hårt av de internationella sanktioner som USA genomdrivit. I denna svåra situation har landet värnat sin suveränitet, fört en aktiv kamp för avspänning och för en fredlig och självständig återförening och byggt ett samhälle inriktat på att tillförsäkra de breda massorna av folket social välfärd och medborgerliga rättigheter.

Navanethem Pillay talar om ”allvarliga brott som har ägt rum i landet under flera årtionden” och om ”den beklagliga situationen för mänskliga rättigheter i DFRK, som på ett eller annat sätt berör nästan hela befolkningen och saknar motsvarighet någon annan stans i världen”. Därmed vänder hon blickarna bort från de länder som begått de värsta kränkningarna i historien mot de mänskliga rättigheterna genom att begå aggressionskrig och folkmord mot andra länder. Inte heller nämner hon de svåra omständigheter som DFRK och det koreanska folket är utsatta för. Hon nämner inte de öppningar till dialog och avspänning som landets ledare Kim Jong Un nyligen presenterade i sitt nyårstal. Dessutom stödjer hon den tidigare kolonialmakten Japans ståndpunkt i frågor som kunde ha lösts om Japan stått fast vid ingångna överenskommelser med DFRK.

Förbättring av de mänskliga rättigheterna för det koreanska folket kan inte uppnås genom konfrontation, utan endast genom att USA går med på att upprätta ett fredsavtal efter det ännu oavslutade Koreakriget och att den sydkoreanska regimen återgår till en politik för genomförande av den nord-sydliga gemensamma 15 junideklarationen 2000 och 4 oktoberdeklarationen 2007.

Svensk-Koreanska Föreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.