Egypten: Det egyptiska folket har sagt sin mening

Uttalande den 1 juli av Egyptens Kommunistiska Parti innan Mohammed Morsi avsattes.

Folket kommer stanna på torgen tills deras revolutionära krav har infriats.

Landets kommunistiska parti vänder sig återigen till det egyptiska folket för att uttrycka sin respekt och hedra dess heroiska ställningstagande mot den misslyckade fascistiska och tyranniska regimen. Partiet anser att detta enhälliga ställningstagande uttrycker autencitet, mod och beslutsamhet hos folket och bekräftar deras definitiva vägran att kompromissa om rätten till ett värdigt liv i frihet, samt viljan att oavsett uppoffringar kämpa för fred, frihet, mångfald, tolerans och medborgerliga rättigheter.

Partiet välkomnar arméns uttalande och ställningstagande till stöd för det egyptiska folkets krav. Vi vill framhäva uttalandes tydliggörande angående de väpnade truppernas roll som försvarare av Egyptens nationella säkerhet och värnare av folkets vilja och dess försäkran att inte, i strid mot dess uppgift, involvera sig på den politiska arenan samt att respektera den moderna statens demokratiska principer.

Det egyptiska folket har sagt sin mening. De är den enda legitimitetskällan. Endast de själva bestämmer vad de anser vara lämpligt att få ut ur situationen. Folket beslutade att Mohamed Morsi hade brutit eden han svor när han tillträdde som president. Han och hans Muslimska Brödraskap och deras anhängare kränkte domstolsväsendet, förstörde landets ekonomi och position och hotade dess nationella säkerhet, samhälleliga fred och enighet. Det egyptiska folket har därför i dess historiska, överväldigande manifestation slagit fast att Mohamed Morsi och hans fascistiska regim är illegitima inkräktare på maktämbetet. Han borde lämna den politiska arenan och tillsammans med sina medbrottslingar rättsligen ställas till svars för de brott som de har begått mot det egyptiska folket och landet.

Enligt Egyptens Kommunistiska Parti representerar formuläret ”Tamarrod”(rebell), undertecknat av massorna över hela landet, folkets vilja och vägval. Vi vädjar till folkmassorna att inte lämna torgen och inte ge upp revolutionen tills deras krav har infriats.

Länge leve Egypten och länge leve revolutionen och dess hjältemodiga folk!

Källa: Solidnet
Översättning: Charlie Paulsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.