Vädjan till Portugals arbetare

Med följande uttalande uppmanade Portugals Kommunistiska Partis centralkommittés politiska utskott landets arbetare till massivt deltagande i den av landets största fackförbund CGTP-IN utlysta generalstrejken den 27:e juni:

”Det är dags att säga ifrån! Nog med de senaste 37 årens högerpolitik som drivit Portugal till förfall. Nog med de av socialdemokrater och borgerliga undertecknade stabilitets-, tillväxt- och aggressionspakterna vilka dagligen förvärrar landets situation, ökar exploateringen av arbetarna, den sociala regressionen, den nationella nedgången och äventyrar miljontals portugisers liv, landets framtid och kommande generationer. Nog med drygt en och en halv miljon arbetslösa och nog med den fördjupade ekonomiska tillbakagången. Nog med dumpandet av löner, den ökade osäkerheten, de förenklade avskedningarna, den förlängda arbetstiden och uppsägningarna inom offentlig förvaltning. Nog med den höjda pensionsåldern, inskränkningarna i den sociala tryggheten med färre förmåner i sjukpenningen och arbetslöshetskassan samt de ännu större nedskärningarna i pensionerna.

Nog med de attacker mot Portugals arbetare och pensionärer som påverkar livet för hundratusentals familjer, försätter tusentals små och medelstora företag i konkurs och underminerar den nationella ekonomin ytterligare. Nog med privatiseringarna och nedrustningen av statens sociala funktioner i synnerhet inom sjukvården, utbildningssektorn och i den sociala välfärden.

Nog med exploateringen, korruptionen, svågerpolitiken, maktmissbruket, användandet av statliga pengar för egen personlig vinning och med sammanblandningen av politiska och ekonomiska intressen. Nog med högerpolitiken och aggressionspakten som enbart syftar till att främja det nationella och transnationella kapitalets intressen. Allt som de driver igenom syftar till att öka finanskapitalets profiter och plundra de nationella resurserna, medan landet sjunker ytterligare. Regeringen rör sig i gränslandet av och mot republikens konstitution. Det finns ingen plats för denna regering och dess politik. För varje dag som går blir det tydligare att man måste välja bort denna väg som bara leder till ekonomisk och social katastrof. Det är nödvändigt och brådskande att avsätta denna regering, att yrka på tidigare val till republikens församling samt förkasta aggressionspakten och bryta med högerpolitiken. Det är möjligt att i dess ställe utforma en patriotisk vänsterpolitik och regering. Generalstrejken är en möjlighet att säga ”Nu räcker det.” En möjlighet att stå upp för värdighet och förändringsvilja för alla de som kräver en anständig framtid för sig själva och för kommande generationer.”

Portugals Kommunistiska Parti uppmanade samtliga att ansluta sig till generalstrejken, göra sina röster hörda och med beslutsamhet bekräfta att där finns ett land som inte ger upp och inte låter sig tystas inför orättvisorna när löner dumpas och sociala rättigheter likvideras. De manade till fullt deltagande i mobiliseringarna och demonstrationerna som utlystes av CGTP-IN i hela landet för en bättre framtid. För arbete, löner, rättigheter, kollektivavtal, social trygghet och samhällsservice. Mot fattigdom och utarmning. För regeringens avgång och tidiga val. För en annan politik och för ett Portugal med en framtid.

Charlie Paulsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.