Uttalande från Demokratisk Ungdoms Världsfederation beträffande händelseutvecklingen i Ukraina

Den internationella antiimperialistiska rörelsen har de senaste månaderna följt den oroväckande situationen i Ukraina noggrant och maktkampen inom imperialismen som leder det ukrainska folket in på farliga vägar. De senaste dagarna har situationen förvärrats och utvecklats till en internationell kris. Redan i början av de så kallade Maidandemonstrationerna mot Janukovytjs regering fanns det tydliga tecken på internationell inblandning för kontroll över landet.  

EU, NATO och USA stödde öppet demonstrationerna mot Ukrainas ryskorienterade regering. Detta som ett sätt för att kontrollera händelseutvecklingen i ett land som har ett stort geopolitiskt intresse i maktkampen mellan Ryssland, NATO och EU. Gasledningarna som sammankopplar Ryssland med Europa samt försöket att stärka NATO:s närvaro runtom i Ryssland har direkt koppling till den nuvarande situationen.

I sin strävan efter att främja sina politiska, militära och ekonomiska intressen, stödde EU öppet nynazistiska och högerextrema paramilitära grupper som bidrog till våldet under demonstrationerna. Trots deras försök att framställa de ukrainska demonstrationerna som en revolution i frihetens och demokratins namn, visade EU återigen att imperialismen, monopolen och fascismen är systematiskt sammankopplade. Den så kallade revolutionära regeringens nya lagar vilka stödjer minoritetsdiskriminering och ett förbud av Ukrainas Kommunistiska Parti, applåderas av EU. Samtidigt kan inte Janukovytjs regering bedyra sin oskuld eftersom korruption och impopulära beslut i förmån för en annan del av den ukrainska borgarklassen skapade frustration bland allmänheten. Detta är resultaten av den kapitalistiska rekonstruktionen som inleddes på 1990-talet.  Löftena om en framtid i välstånd ledde snart till hungersnöd, arbetslöshet, kaos och kontinuerliga ekonomiska kriser. Idag konfronteras det ukrainska folket av följderna av den kapitalistiska rekonstruktionen i landet.

I den eskalerande konfrontation inom den ukrainska borgarklassen som var och en har valt vare sig det är EU, NATO eller Ryssland, har det ukrainska folket har ingenting att vinna på att någon stormakt gör landet till sitt protektorat. Förevändningarna för interventioner som främst EU och NATO har är ytterst hycklande. Det ukrainska folkets suveränitet och värdighet kan endast återfås genom att arbetarklassen och folkmassorna utkämpar en kamp för sina intressen och inte genom att den dominerande klassen utsätter dem för äventyrligheter som endast kan medföra krig och elände. Samtidigt provocerade EU och NATO:s intervention i Ukraina fram en efterliknande respons av Ryssland. Upptrappningen av krisen i Ukraina internationaliseras i snabb takt och bekräftar Demokratisk Ungdoms Världsfederations farhågor som upprepade gånger har påstått att den kapitalistiska krisen intensifierar de internationella monopolens motsättningsförhållanden och hotet av på antingen en liten eller stor skala en internationell militär konflikt.

I skenet av den nuvarande händelseutvecklingen, solidariserar sig Demokratisk Ungdoms Världsfederation med det ukrainska folket och deras kamp för att stoppa EU:s och NATO:s fasciststödda marsch i landet. Samtidigt understryker vi att folkets intressen inte kan förenas med imperialismens då imperialismen endast tjänar monopolen. I skuggan av den kommande händelseutvecklingen, konstaterar Demokratisk Ungdoms Världsfederation tydligt att ungdomens enda allierade är folkmassornas och den antiimperialistiska rörelsens kamp.

Budapest den 5 mars 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.