WFTU uttrycker sin klassolidaritet – mot etnisk diskriminering

Arkivbild.

Igår den 21 mars var det FN-dagen mot etnisk diskriminering. Då publicerade Fackliga världsfederationen (WFTU) följande uttalande:

På FN-dagen mot etnisk diskriminering vill Fackliga världsfederationen uttrycka och bekräfta dess grundläggande princip och sin bestämda kamp mot alla former av etnisk diskriminering.

Vi uttrycker vår djupa klassolidaritet med de miljontals gästarbetarna, de miljontals flyktingar som utsätts för dubbel exploatering, dels som en del av arbetarklassen men också i egenskap av flyktingar. Alla arbetare oavsett om de är utlandsfödda eller infödda är klassbrödrar och klasskamrater och våra kamper är gemensamma oberoende av nationalitet, etnicitet, hudfärg eller religion.

WFTU uppmanar den internationella arbetarklassen att fortsätta med att uttrycka sin solidaritet för immigranter och flyktingar särskilt nu när de imperialistiska krig och aggressioner har skapat enorma flyktingströmmar. Etnisk diskriminering och andra typer av diskriminering skapas och hålls vid liv av monopolen, de transnationella företagen, de imperialistiska mekanismerna och av de reaktionära regeringarna för att i sin tur splittra arbetarna och säkerställa kapitalets intressen och bevarandet av klassexploateringen. WFTU uppmanar också alla arbetare och de hårt arbetande massorna att fördöma och kämpa mot all fascistisk och nazistisk mentalitet och propaganda vilken är inhuman och omänsklig och emot arbetarklassens intressen.

WFTU och dess broderorganisationer och vänner i mer än 120 länder kommer att fortsätta kämpa för arbetarklassens intressen och mot etnisk diskriminering om skapas av den kapitalistiska barbarin.

Dela:

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *