Det är USA-imperialismen och högern som förorsakar krisen i Venezuela

I SvD- artikeln från 12 juni ”Landets ledning har förorsakat krisen i Venezuela”, slingrar sig Vänsterpartiets utrikespolitiske talman Hans Linde genom ett snår av borgerlighet och ”vänster”-idéer där han ”analyserar” Venezuela.

”Hans Linde (V) påstår att Venezuela befinner sig i ett politiskt och ekonomiskt sammanbrott med ökad polarisering, inskränkning av mänskliga rättigheter, alarmerande kriminalitet och en djupt misslyckad ekonomisk politik som slagit sönder ett helt land.”

Tänk så intetsägande allt kan bli utan hänsynstagande till klasskamp men så passande för borgerligheten i V som tagit för vana att bortse från just denna. Därför kan Hans Linde och V också bortse från USA:s och Obamas dekret från i mars 2015 som kungjorde att Venezuela utgjorde ett hot mot USA och att USA därför skulle verka för en demokratiseringsprocess i Venezuela. Vi som däremot använt våra ögon till annat än att blunda med och som inte fullständigt tappat minnet vet hur USA över tid har genomdrivit sina ”demokratiseringskampanjer”, bland annat i Afghanistan, Irak, Libyen, Honduras och Guatemala och senast i Brasilien.

I förlängningen ser inte Linde heller att den fattigdomsbekämpning och sociala upprustning av skola och vård som ägt rum i Venezuela naturligtvis i sig är ett hot mot USA-kapitalismen och högerns doktriner. Dessutom är antiimperialismen genom de Latinamerikanska och Karibiska samarbetsprojekten ALBA, CELAC och UNASUR som initierades av Hugo Chavez en nagel i ögat på imperialismen främst från USA.

Och det är med hjälp av USA som den venezolanska högern och dess mest hårdföra delar ur fascismen nu skapar oroligheter i landet. De är inte vilka ”människorättsaktivister” som helst och de har sin egen dagordning för att representera ”folkets missnöje”.

I enlighet med USA:s ”demokratiseringsprocess” i Venezuela har nyligen också 5 000 USA- soldater placerats ut i Colombia, på gränsen till Venezuela. Kanske är det med hjälp av dem och några fler som V anser att Venezuela ska komma på fötter igen?

Linde talar om den kupp som delar av den venezolanska högern försökte genomföra 2003. Han nämner inte att den stod i samarbete med USA och att det är Venezuelas höger som står för ett hårdnat politiskt klimat, minskat utrymme för det civila samhället och en ökad repression.

Högern vill helt enkelt återprivatisera oljan, samtidigt som de äger mediaapparaten och kan ”förklara” situationen i sina öppet uttalade antikampanjer mot regeringen. Det är denna bild som Linde använder som källa i sin analys. Sålunda gör han sig till högerns och imperialismens förespråkare.

Ekonomin i Venezuela är traditionellt uppbyggd på dess olje- och naturgastillgångar och har så varit sedan dess Venezuela och hela Latinamerika varit USA:s bakgård.

Venezuela har haft en god ekonomi genom sin olja och naturgas men sedan USA alltmer kan bestämma oljepriset efter sina ”demokratiseringsprocesser” i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och spätt på de befintliga reserverna i bland annat Saudiarabien och Gulfmonarkierna, har Venezuela tappat 70 procent av sina oljeintäkter. Detta är orsaken till att ”diversifieringen av Venezuelas ekonomi och att de långsiktiga reformerna”, som Hans Linde påtalar, har gått i stå. Pengar som hade kunnat finansiera ett moderniserat jordbruk och träindustri och bekosta utbildning för barn och ungdom, samt en ökad sysselsättning och kultur.

Hur det än är: Maduro vann valet (till och med efter högerkandidaten och fascisten Capriles krav på omräkning av rösterna för presidentposten) och Maduro fortsätter under ett allt hårdare klimat på den väg som Chavez inledde av: antiimperialism, social utveckling, utbyggnad av utbildning och vård samt att avskaffa fattigdomen.

Under 14 års tid har den Bolivarianska Republiken Venezuela efter Chavez fått bort analfabetismen, (i samarbete med det socialistiska Kuba) åstadkommit mer för att komma tillrätta med bostadsbristen, fattigdomen och annat än vad högern under USA-protektorat kom i närheten av under 80 års tid.

Man kan således inte så lättvindligt som Hans Linde och Vänsterpartiet påstå att ”utvecklingen de senaste åren varit entydigt negativ.”

Sveriges Kommunistiska Parti SKP uttrycker sitt stöd för den antiimperialistiska utvecklingen i enlighet med Chavez och Maduro och ser fram emot en ökad socialisering av såväl Venezuela som hela Latinamerika.

Samarbete och handel sker med internationell solidaritet, inte framför kanonmynningen.

Sveriges Kommunistiska Parti

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.