DUV deltog på globala ungdomsforum som anordnades av FN:s ekonomiska och sociala råd

Demokratisk Ungdoms Världsfederation deltog den 30-31 januari på 2017 års globala ungdomsforum anordnat av FN:s ekonomiska och sociala råd i dess högkvarter i New York. Temat var “Ungdomens roll i bekämpandet av fattigdom och främjandet av välstånd i en värld i förändring”. USA:s ungsocialister (DUV:s medlemsorganisation) representerade ungdomsorganisationen på forumet. Forumets mål och syfte var att skapa en plattform för ungdomar där de kan delta i en dialog med medlemsstaterna och utbyta idéer om innovationer, gemensamma aktioner och lösningar på globala problem.

DUV:s deltagande på forumet grundade sig på dess roll som rådgivare till FN:s ekonomiska och sociala råd. Målet var att framföra DUV:s åsikter om globala problem som uppstått till följd av den imperialistiska aggressiviteten – en aggressivitet som intensifieras för att imperialisterna ska kunna kontrollera strategiska resurser och råvaror, handelsrutter, billig arbetskraft och nya marknader. Samtidigt ville man belysa det faktum att folkens välmående är oförenligt med imperialismen, ett system där monopolen styr och där krig, fattigdom, exploatering och flyktingströmmar hela tiden förstärks.

För DUV är utvägen den progressiva ungdomens enade kamp mot imperialism och fascism, för en varaktig fred. Utifrån detta perspektiv deltog DUV under den 19:e Världsungdomsfestivalen i en särskild session som organiserades av deras kollegor från den ryska delegationen på forumet.Under denna session talade DUV:s representant om festivalens antiimperialistiska karaktär och inbjöd alla de som delar detta synsätt att delta på festivalen. Dessutom nämndes att DUV är ansvariga för att leda festivalens förberedelseprocess och få den att gå framåt.

DUV uppmanar på nytt till internationell mobilisering av den progressiva ungdomen. Ungdomen måste arbeta för att skapa nationella förberedande kommittéer i sina respektive länder, som har en viktigroll i en framgångsrik 19:e upplaga av Världsungdomsfestivalen.“Vi kämpar mot imperialismen, för fred, solidaritet och social rättvisa– vi hedrar vårt förflutna och bygger framtiden!”

Demokratisk Ungdoms Världsfederations högkvarter
Budapest den 2 februari 2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.