Deklaration från Irakiska kvinnoförbundet med anledning av Internationella kvinnodagen

Firandet av 8 mars, den Internationella kvinnodagen, sammanfaller med segrar av våra väpnade styrkor och stödjande fraktioner i befrielsen av Mosul från terroristgruppen ISIS och deras framsteg idag är också kopplade till framträdande irakiska kvinnors roll i kampen och stödet till deras manliga partner inom olika kampuppgifter.

Att kvinnor i alla delar av världen firar denna internationella högtid förnyar solidariteten mellan kvinnorörelser och man fortsätter att kämpa för att försvara kvinnors rätt att befria sig från de begränsningar som förtryck, exploatering och utanförskap för med sig, men firandet i år visar också en nedgång av kvinnors rättigheter med flera nivåer i en hel del länder på grund av ökande fattigdom, diskriminering på grund av kön, människohandel och det höga antal av våld i hemmen som orsakar mord och självmord.

Arabiska kvinnor står inför mycket svåra förhållanden, särskilt i Irak, Jemen, Palestina, Syrien och Libyen på grund av krig, terrorism och organiserad brottslighet tillsamman med ekonomisk och bildningsmässig nedgång och försämring av hälsa och sociala tjänster samt hög skilsmässa och änkestånd, bortgifte av minderåriga flickor och fördubblat våld i hemmet till följd av avsaknad eller svagt avskräckande lagar mot stamanpassad och patriarkal makt.

Irakiska kvinnor är mest lidande på grund av de svåra omständigheter som den irakiska befolkningen upplever av en felaktig politik som har gjort dem till offer för en social kris som kräver mest av allt kamp och tålamod för att bekämpa allt som hindrar deras utveckling och begränsar deras rättigheter till utbildning, sysselsättning, hälsa och sociala garantier och att delta i beslut som gäller samhällsutvecklingen.

Vi i Irakiska kvinnoförbundet fokuserar på kvinnors deltagande i förändringen och förbättringen till ett samhälle där jämställdhet i mänskliga rättigheter för kvinnor och män förverkligas och behovet av full delaktighet i planering, produktion och genomförandet av nationella planer och strategier, förhandlingar, säkerhets- och fredsskapande och återuppbyggnad och lagstiftning och att återställa och främja deras rättigheter och garantera dem på alla områden och nivåer genom gemensamma och samordnade ansträngningar mellan försvaret av kvinnor och människorättsorganisationer och kamprörelser och försvar av frihet och demokrati till förmån för framsteg och människors frihet.

Hemlandet är inte fritt utan ett fritt samhälle och inget fritt samhälle finns utan kvinnors frigörelse från kvinnoförtryck.

En hyllning till den åttonde dagen i mars och till kvinnor som har spelat en framträdande roll i kampen för att hävda sin existens och sina tjänster till landet och som kämpade mot diskriminering och förföljelse.

Kärlek och hyllning till dem som föll offer för våld och terrorism.

En hyllning till alla kvinnor i världen på deras dag.

En hyllning till de arabiska kvinnor som blev symbol för självuppoffrande och stöd.

En hyllning till irakiska kvinnor som kämpar för sina rättigheter.

En hyllning till alla försvarare av kvinnofrågan.

En hyllning till de kämpande kvinnorna inom jordbruket.

En hyllning till kvinnor som är på flykt, kidnappade eller fängslade.

En hyllning till kvinnor som kämpar mot terrorism.

Irakiska kvinnoförbundet
8/3/2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.