Den vietnamesiska ekonomin förväntas växa med sju procent under 2018

Artikel från den kubanska tidningen Granma, publiceras här i kategorin opinion/insänt.
Vietnam upprätthåller en imponerande ekonomisk tillväxttakt, bekämpar fattigdomen och höjer levnadsstandarden i landet.

Lokalpressen i Hanoi rapporterade nyligen om en förväntad tillväxttakt på 6,8 % för den vietnamesiska ekonomin under 2018. Den vietnamesiska nyhetsbyrån rapporterade till exempel om ett nytt direktiv utlyst av premiärminister Nguyen Xuan Phuc. Han betonade att det krävs en kamp mot ineffektivitet för att kunna nå detta och andra ekonomiska mål och en detaljerad förståelse från alla institutioner av den roll de måste spela.

Fastän att siffran kan ses som något ambitiös är Vietnam i en position där man kan nå målet, eftersom landet de senaste åren har uppnått en betydande tillväxt trots den ofördelaktiga internationella situationen och de inhemska miljörelaterade utmaningarna med översvämningar, torka och saltvattenintrång i viktiga områden.

2016 ökade Vietnams bruttonationalprodukt med 6,21 % och bör nå 6,7 % i år, avundsvärd statistik för vilket land i världen som helst. Detta kan lätt sägas, men att nå denna punkt har inte varit enkelt. De vet de som känner till den hårda verklighet som Vietnam har övervunnit. Efter ett krig under vilket USA avfyrade mer än 260 miljoner bomber (ett halvt ton sprängämne per invånare) körde Vietnam ut angriparen, helade sina sår och begav sig ut på en aldrig förr skådad resa mot utveckling.

Vietnam har rört sig mot en öppen ekonomi alltsedan 1986 genom en nytänkande politik kallad Doi Moi, och denna politik har varit framgångsrik inom en rad sektorer i landet. Vietnam identifieras nu som ett utvecklingsland med medelhöga inkomster. Det är i detta sammanhang som Nguyen Xuan Phuc uppmanar till utgallring av onödiga utgifter och alltför mycket personal, omorganisering av administrativ personal och omfördelning av kapital i syfte att höja arbetarnas löner. I hans senaste direktiv prioriterades nationella program med fokus på att bekämpa fattigdomen, skapa jobb, stimulera produktionen inom jordbruket, främja utvecklingen i glesbygdsområden och tillämpa den senaste vetenskapliga kunskapen och teknologin.

Med vägledning av Doi Moi-politiken har Vietnam upprätthållit en stadig tillväxt av sin bruttonationalprodukt, reducerat fattigdomen och förbättrat levnadsvillkoren för befolkningen.Vietnams inträde i Världshandelsorganisationen (WTO) år 2007 och landets anslutning till den geopolitiska och ekonomiska organisationen Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) har banat väg för dess fulla integration i den globala ekonomin och en gradvis sänkning vad gäller landets tullavgifter. Likaså har öppnandet av vissa av landets sektorer för utlandsinvesteringar visat sig vara förmånliga och en väg till industrialisering.

Således har Vietnam nu redskapen för att fortsätta sin snabba ekonomiska tillväxttakt och landet har visat att man är en aktör att räkna med på den internationella arenan.

Alberto Salazar Gutiérrez/Granma

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.